Přehled seminářů:


Evropská rada pro výzkum zveřejnila pracovní program pro výzvy 2021

« zpět

Jako první pracovní program rámcového programu Horizont Evropa zveřejnila Evropská komise 22. února Pracovní program Evropské rady pro výzkum (ERC) pro výzvy 2021. ERC obdrží z rozpočtu RP na programové období 2021-2027 více než 16 mld. €, což představuje nárůst o 22 % oproti předchozímu programu Horizont 2020.

Prioritou i nadále zůstává podpora mladších vědců a vědkyň, 66 % alokovaného rozpočtu je vyčleněno na žadatele o ERC Starting a Consolidator granty.

Více informací na Technologické centrum AV ČR | Novinky | Evropská rada pro výzkum zveřejnila pracovní program pro výzvy 2021 (tc.cz)
webdesign Studio R3D, s.r.o.