Přehled seminářů:


Interaktivní workshopy na podporu přípravy projektů ERC

« zpět

Technologické centrum AV ČR nabízí vážným zájemcům (žadatelům) o podání projektů podporovaných Evropskou výzkumnou radou (ERC) v rámci výzev na rok 2023 tři navazující interaktivní workshopy zaměřené na přípravu konkurenceschopných návrhů projektů. Workshop připravilo TC spolu se skupinou expertů pro podporu žadatelů o ERC projekty, která zahrnuje zkušené hodnotitele ERC projektů a pracovníky VaVaI.


Podmínkou účasti na workshopu je kromě vyplnění registračního formuláře také zaslání názvu připravovaného projektu, jeho akronym, orientační výběr panelu, krátký abstrakt návrhu (max. 2 000 znaků), životopis (max. 2 strany) a záznam o dosažených výsledcích v závislosti na typu projektu (max. 2 strany). Vzhledem k povaze workshopu budou vybráni pouze ti zájemci, jejichž dodané podklady k projektové žádosti budou vykazovat nejvyšší konkurenceschopnost.

Termín pro registraci a zaslání požadovaných materiálů je 11. duben 2022.

Více informací viz níže a v přiložené pozvánce

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.