Přehled seminářů:


O nás

Regionální kontaktní organizace – kontakt pro Evropský výzkumný prostor (RKO-ERA) jsou součástí sítě regionálních a oborových kontaktních organizací NINET, které jsou financovány MŠMT prostřednictvím programu INTER - EXCELENCE.

Cílem partnerských Regionálních kontaktních organizací – ERA je aktivně podporovat zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko–výzkumné spolupráce.

Nástroje k dosažení cílů:

   I. Poradenská a konzultační činnost

 • organizace informačních dnů a seminářů zaměřených na zdroje finanční podpory v oblasti vědy a výzkumu a projektové řízení
 • individuální konzultační činnost
 • on-line podpora a poradenství

   II. Podpůrné aktivity

 • vzdělávání a rozvoj manažerských kompetencí
 • networking vědy, výzkumu a inovací
 • podpora začínajícím vědcům
 • specifická podpora malým a středním podnikům

Přehled služeb:

 • informace o možnostech financování výzkumných a vývojových projektů
 • operativní poskytování informací o programu HORIZON 2020 a dalších programech mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích
 • informace o konferencích, stážích a výměnných pobytech
 • pořádání informačních dnů v návaznosti na vyhlašované výzvy k předkládání projektů
 • pořádání seminářů k problematice projektového řízení, finančního řízení a aktuální problematice
 • pořádání seminářů zaměřených na soft skills
 • organizace letních škol (praktických letních škol projektů ve vědě a výzkumu)
 • konzultace
 • zprostředkování kontaktů
 • asistence při přípravě projektů
 • zprostředkování právního poradenství (problematika ochrany duševního vlastnictví)
 • propagace regionální vědy na mezinárodní úrovni

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.