Přehled seminářů:


Aktuality RKO jižní Čechy


14.leden2020

Vedoucí Katedry regionálního managementu Ekonomické fakulty JU doc. Eva Cudlínová byla pro období 2020-2021 zvolena do celosvětového předsednictva Mezinárodní společnosti pro ekologickou ekonomii (International Society for Ecological Economics).

25.listopad2019

Dne 4. 12. 2020 se v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní konference SMART CITIES CONNECT.

23.říjen2019

Jak účinněji využívat sluneční energii a zvýšit pohlcování oxidu uhličitého na Zemi? S unikátním projektem PhotoRedesign přišel Josef Komenda z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Na pracovišti v Třeboni pracuje se sinicemi, které využívá jako modelový organismus při zkoumání zásadního přírodního procesu – fotosyntézy. V prestižní soutěži o granty ERC Synergy dnes získal pro své pracoviště jednu z nejštědřejších podpor, které kdy český vědec získal: 2 500 000 eur.

29.červenec2019

Mladí parazitologové z Biologického centra AV ČR přišli se zásadním objevem týkajícím se přenosu lymské boreliózy z klíštěte na člověka. Po pečlivých experimentech se sajícími klíšťaty popsali způsob, jakým se borelie, tedy bakterie způsobující lymskou boreliózu, přenášejí z parazita do hostitele. Svými zjištěními vyvrátili dogma, které ve světové vědě panovalo více než tři desítky let. Objev napomůže vývoji efektivnějších vakcín a léčebných strategií zabraňujících přenosu této závažné nemoci.

26.červenec2019

Certifikát HR AWARD (celým názvem „HR Excellence in Research Award“) uděluje Evropská komise pouze těm výzkumným organizacím, které se cíleně snaží podporovat a vytvářet mezinárodní a transparentní pracovní prostředí. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) HR AWARD získala 22. 7. 2019.

18.červen2019

Nakrájet jedinou buňku bakterie na plátky o tloušťce 100 nanometrů, a to při teplotě -100 stupňů Celsia, i takové dovednosti se právě učí studenti a mladí vědci z celé Evropy v Českých Budějovicích. Biologické centrum Akademie věd ČR (BC AV ČR) zde v těchto dnech, od 10. do 20. června, vede praktický kurz elektronové mikroskopie, který je zaměřený na nejmodernější metody a nejnáročnější technologie v přípravě biologických vzorků pro zobrazování v elektronových mikroskopech.

29.duben2019

Každá z mnoha miliard buněk jednoho mnohobuněčného živočicha nebo rostliny má naprosto stejnou DNA - přesto řada z nich má různý tvar a funkci. Jak je to možné? Co vlastně umožnilo rozvoj původně jednoduchých, jednobuněčných stvoření v složitá soukolí stovek různých typů buněk? To bude předmětem výzkumu Ivy Mozgové z Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, která právě na tento účel získala prestižní ERC CZ grant ve výši 7 500 000 Kč/rok.

24.duben2019

Dne 24. 4. 2019 se v Českých Budějovicích konal seminář "Mobilita v HORIZON 2020".

13.březen2019

Dne 13. března 2019 se v Českých Budějovicích konal workshop "Perfect Abstract".

26.únor2019

Na výročním shromáždění Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS) v sobotu 16. února 2019 ve Washingtonu převzal Julius Lukeš jmenovací dekret Fellow AAAS 2018. Asociace AAAS, vydávající prestižní časopis Science, zvolila Julia Lukeše jedním ze svých elitních členů (Fellows) za mimořádné úspěchy v rozvoji vědy.

27.listopad2018

Dne 26. listopadu 2018 se v Českých Budějovicích konal seminář "Zemědělství, potraviny. rybářství, lesnictví a bioekonomika v Horizon 2020".

1.listopad2018

Jihočeský kraj ve spolupráci s JAIP, JHK a Radou kvality ČR připravuje vyhlášení 1. ročníku „Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost“. Cílem je představit a ocenit organizace působící v Jihočeském kraji za jejich společensky odpovědné aktivity a za přínos pro život v regionu.Více informací o Ceně hejtmanky získáte na úvodním semináři, který se uskuteční dne 15. 11. 2018 v 9.00 hodin v sídle Jihočeského kraje

25.říjen2018

V České republice komunitní financování neboli crowdfunding využilo ke svému financování již několik tisíc českých kulturních, technologických a vědeckých projektů a jeho obliba neustále vzrůstá. Do Českých Budějovic míří na pozvání Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání v polovině listopadu přední český odborník David Friedl z poradenské společnosti Fundchaser CZE, která pomáhá připravit úspěšné crowdfundingové kampaně.

31.srpen2018

Úplně nový druh brouka z čeledi kožojedovitých objevili vědci z Biologického centra AV ČR, České zemědělské univerzity v Praze a Ostravské univerzity na starých dubech v jihomoravských lužních lesích nad soutokem Moravy a Dyje. K popsání nového druhu museli stačit čtyři jedinci tohoto brouka, které se podařilo chytit do pastí při biologickém průzkumu lokality. Tento mimořádný nález je dalším důkazem jedinečnosti Moravské Amazonie, přírodně nejbohatších lesů České republiky. O to překvapivější je, že tato lokalita stále nemá zajištěnu řádnou ochranu.

12.červenec2018

Po staletí žily v české krajině na jednom metru čtverečním až stovky žížal. Bývají považovány za symbol zdravé půdy. Nyní na některých místech nezbyla ani jediná. Jde například o část půd na jižní Moravě, v kraji dlouhodobě sužovaném suchem. Žížaly jsou přitom pro vlhkost půdy klíčové.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

webdesign Studio R3D, s.r.o.