Přehled seminářů:


Regionální kontaktní organizace jižní Čechy - ERA

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – kontakt pro Evropský výzkumný prostor III je projektem programu INTER – EXCELENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tento projekt svým zaměřením navazuje na činnosti Regionální kontaktní organizace jižní Čechy, které byly realizovány řešitelem projektu v letech 2000 – 2017. Řešitelem projektu je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (www.czechglobe.cz )

Cílem projektu je aktivní podpora zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti a to:

  • organizováním informačních dnů a seminářů zaměřených na zdroje finanční podpory v oblasti vědy a výzkumu, problematiku projektového a finančního řízení
  • individuální konzultační činností
  • on-line podporou a poradenstvím
  • realizací analýz a studií zaměřených na perspektivy vědecko-výzkumných aktivit v regionu
  • aktivním členstvím či partnerstvím v poradních orgánech ESFRI a COST

Další činnosti budou zaměřeny na realizaci podpůrných aktivit, které přispějí ke zvýšení zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do mezinárodních aktivit v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Podpůrné aktivity budou zaměřeny na:

  • organizaci mezinárodních konferencí
  • podporu vzdělávání a rozvoj manažerských kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků (komunikace, ochrana duševní vlastnictví, efektivní psaní v angličtině, IT nástroje ve vědecké práci)
  • podporu networkingu regionální vědy a výzkumu  (popularizace, prezentace regionální vědy na mezinárodní úrovni, příprava marketingových nástrojů a produktů pro prezentaci regionální vědy, podpora mezinárodních vědecko-výzkumných akcí)
  • poskytování specifické podpory začínajícím vědcům a na posílení individuálních kompetencí a iniciativy začínajících vědců směrem k aktivní přípravě a zapojení do mezinárodních projektů
  • poskytování specifické podpory malým a středním podnikům (MSP), jejíž cílem bude podpořit zapojení MSP do projektů přeshraniční spolupráce, multilaterálních aktivit a také do programu HORIZON 2020 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.