Přehled seminářů:


Aktuality RKO Liberec


17.květen2016

Devátý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2016 se bude konat 17. – 19. května 2016 v prostorách státního zámku Sychrov.

7.leden2015

V průběhu roku 2014 postupně vznikala odborná publikace s názvem Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce, která je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací RKO jižní Čechy - ERA (koordinátor výstupů) RKO Liberec - ERA a RKO Jižní Morava - ERA . Publikace si klade za cíl usnadnit začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům orientaci v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Text je určen čtenářům, kteří se potřebují v dané problematice zorientovat a přitom nemají ekonomické či jiné vzdělání, které by jim usnadnilo orientaci v tomto specifickém světě. Text byl proto připraven tak, aby mu porozuměl i laik, který se teprve začíná orientovat ve světě finanční podpory vědy.

20.leden2014

V průběhu roku 2013 postupně vznikala odborná publikace s názvem Fenomén mobilita, která je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací - RKO jižní Čechy - ERA, RKO Jižní Morava - ERA (koordinace výstupů) a RKO Liberec - ERA. Odborná publikace vznikla jako reakce na současnou situaci doktorandů a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků na poli zahraniční mobility. Jejím cílem je poskytnout doktorandům, začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům a dalším zájemcům přehled aktuálních dotačních titulů, které jim umožní vycestovat a realizovat tak výzkumný pobyt, stáž, studijní pobyt a další na některém zahraničním pracovišti či univerzitě.

14.květen2013

Pro všechny zájemce je připraven již 6. ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.


webdesign Studio R3D, s.r.o.