Přehled seminářů:


Letní školy 2013

« zpět

Co bude obsahem?

Letní škola je koncipována jako třídenní workshop, v jehož rámci se účastníci postupně seznámí se základními znalostmi, kterými by začínající vědci měli disponovat, aby byli schopni připravit, případně vést, vlastní projekt. Kromě výkladu jsme pro účastníky připravili řadu praktických úkolů, na kterých si budou moci sami prakticky vyzkoušet probíraná témata. Obsah kurzu bude vždy přizpůsoben znalostem a potřebám konkrétní skupiny. Letní školy nabízíme ve dvou modifikacích - na letní škole v Brně a v Českých Budějovicích se, kromě projektového řízení a souvisejících témat, zaměříme na téma komunikace v projektech. Letní školy v Ostravě a na Sychrově se budou více orientovat na proces přípravy a řízení projektů.

Program letní školy ke stažení naleznete zde.


13. - 15. srpna 2013, Brno Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu

20. - 22. srpna 2013, České Budějovice Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu (kapacita semináře naplněna)

27. - 29. srpna 2013, Sychrov Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu (něco málo rad na téma, jak se dostat na Sychrov a kde složit hlavu...)  


Cílová skupina Letní škola je určena především začínajícím vědcům a studentům doktorského studia. Pokud bude přihlášeno více účastníků než je maximální kapacita kurzu, budou vždy upřednostněni účastníci z této cílové skupiny.

Registrace na Letní školy
webdesign Studio R3D, s.r.o.