Přehled seminářů:


Kontaktní informace

Regionální kontaktní organizace Liberec – ERA

Řešitel projektu:                                                                   Spoluřešitel projektu:

VÚTS, a.s.                                                                              Technická univerzita v Liberci
Svárovská 619                                                                         Studentská 2
Liberec XI - Růžodol 1                                                             461 17  Liberec
460 01  Liberec
                                                   

Kontaktní osoby:
Ing. Radka Pittnerová
e-mail: radka.pittnerova@vuts.cz 
tel.: 485 302 309
webdesign Studio R3D, s.r.o.