Přehled seminářů:


Regionální kontaktní organizace Liberec

Regionální kontaktní organizace Liberec – kontakt pro Evropský výzkumný prostor  je projekt, jehož řešitelem je VÚTS a.s., Liberec (www.vuts.cz ), který se téměř osmnáct let systematicky věnuje podpoře zapojení regionálních pracovníků vědy a výzkumu do projektů Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj. Koncepce projektu je podložena empirickými poznatky řešitelského kolektivu a současně se opírá o výsledky výzkumů účasti v mezinárodních vědecko-výzkumných aktivitách realizovaných řešitelským týmem projektu.

Regionální kontaktní organizace Liberec – ERA  nabízí komplexní řešení pro dlouhodobou udržitelnost a rozvoj nejen regionální vědy:

  • konzultační a poradenské služby v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce;
  • vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků;
  • propagaci regionální vědy na mezinárodní úrovni.

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.